Administratíva

Všeobecnou náplňou práce administratívneho špecialistu, alebo asistenta je práca na samostatných projektoch, vytváranie štandardov pre procesy, prípadne ich revízie.

Zamestnanci administratívy komunikujú v rámci spoločnosti, alebo s externými dodávateľmi a odberateľmi. Súčasťou je denná operatíva, príprava reportov pre vedenie spoločnosti.

Na pozícii administratívneho asistenta, alebo špecialistu  môžete pracovať na personálnom oddelení, oddelení financií, alebo oddelení vnútorných záležitostí a služieb.

Technickí asistenti a špecialisti v odborných útvaroch, ktorí riadia výrobné a podporné procesy, pracujú na samostatných projektoch, ktoré sú zamerané predovšetkým na zlepšovanie technických parametrov liniek , navrhujú technologické zlepšenia pre výrobu, pre dosahovanie vyššej kvality vo výrobnom procese, či zvyšovaní efektivity vo výrobnom, či logistickom procese.