História závodu v Žiline

 

2006 (Marec) Založenie spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.

2006 (Marec - December) Stavebné úpravy povodného areálu

2006 (September) Začiatok plnej produkcie

2008 (Máj) Vybudovanie vlastnej nákladnej autodopravy

2012 (September) Ukončená výstavba novej výrobnej haly a administratívnej budovy

2013 (Január) Nábeh plnej výroby v novej výrobnej hale


 

Spoločnosť SUNGWOO HITECH Slovakia s..r.o. bola povodne založená ako logistické centrum pre koordináciu dodávok z ostravské spoločnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. do KMS v Tepličke nad Váhom pri Žilině. Logistické činnosti v prvom roku posobenia tvorili viac ako 80% výkonov. Postupne - s nárastom výroby v KMS, ako aj Hyundai - bola veľká časť výroby presúvaná do Žiliny. Po dobudování nových kapacít predstavuje výroba viac ako 70% objemu naších výkonov. Spoločnosť se stala výrazne výrobnou.

  

Prvá hala pred rekonštrukciou (2006)

 

Prvá hala po rekonštrukcii

 

Nová hala po výstavbe