Podporujeme vzdělávání a charitativní projekty

Vše | 2022

Pomáháme s radostí!

12. 10. 2017

Malá pomoc je také pomoc! S radostí pomáháme lidem, kteří v životě neměli příliš štěstí, nebo procházejí složitou zdravotní či rodinnou situací. V letošním roce to byli například klienti těchto subjektů:

"Každý dárce je hrdina" - Spolupracujeme s krevním centrem Fakultní nemocnice Ostrava

8. 8. 2013

Registr FN Ostrava má nyní 13500 bezplatných a dobrovolných dárců, hrdinů. Nepostradatelných hrdinů, protože onemocnění, která vyžadují léčbu léčivými přípravky vyráběnými z lidské plazmy a plné krve, bohužel stále přibývá. V řadách zaměstnanců společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. máme těchto hrdinů již 235! V jejich zodpovědném přístupu je plně podporujeme a rádi je i ke všem dalším odběrům uvolníme.

“Walkodile - Bezpečně a barevně městem se SUNGWOO HITECH”

19. 11. 2012

Do vzdělávacího projektu organizovaného městem Ostrava, určeného dětem z ostravských mateřských škol, jsme se zapojili nákupem veselých a přitom velmi užitečných vycházkových souprav “Walkodile”. Bezpečnostní soupravy jsou určeny školkám v Ostravě – Hrabové, Nové Bělé, Staré Bělé, Dubině a Hrabůvce.

Podpora Azylového domu Deborah pro matky s dětmi (Květen 2011)

2. 9. 2012

Posláním Azylového domu Debora pro ženy a matky s dětmi Diakonie ČCE - střediska v Ostravě - je poskytovat pomoc, podporu a azylové ubytování na přechodnou dobu ženám a matkám s dětmi, z Ostravy a nejbližší spádové oblasti Moravskoslezského kraje, které chtějí aktivně pracovat na řešení své nepříznivé životní situace. Taková situace bývá většinou spojena se ztrátou bydlení, ale také například domácím násilím. Považujeme za samozřejmou povinnost silnějších a úspěšnějších pomoci těmto obětem překonat kritická období.

Dlouhodobá spolupráce se Základní školou na ul. Paskovská

3. 9. 2012

Slavnostní otevření školy v současné podobě se konalo v roce 1957, nicméně počátky školství v Hrabové jsou úzce spjaty s historií kostela sv. Kateřiny. Již v roce 1780 na základě dvorského dekretu bylo rozhodnuto o zřízení lokální fary. Zároveň byla vystavěna přízemní farní budova, která sloužila jako 1. škola pro děti z Hrabové i Hrabůvky. Významnou postavou obecné školy v Hrabové byl řídící učitel František Bartoník. Vyznačoval se nejen vynikajícími pedagogickými schopnostmi, ale platil rovněž za výborného organizátora hospodářského, kulturního a spolkového života v obci. Stejně jako my nyní, ve 21. století, i on usiloval o pozvednutí hospodářské a kulturní úrovně obyvatel v Hrabové.


[1]
Zobrazeno 1-5 z 5