Robotnícke profesie

V útvare Výroba je najviac pracovných pozícii pri automatizovaných výrobných linkách  (obsluha robotických zváracích zariadení,  matkovacích strojov ), ďalšie pracovné miesta sú vytvorené v útvare Logistika a v útvare Kontrola Kvality.

Uvedené pracovné pozície nevyžadujú žiadne špecifické vzdelanie, či prax. Pracovníci na základných pozíciách vykonávajú svoju prácu po krátkom zaučení priamo na pracovisku.

Tieto pracovné pozície v súčasnosti obsadzujeme zásadne prostredníctvom pracovných agentúr. Najlepší pracovníci, pridelení cez agentúry, sú následne, po niekoľkých mesiacoch, preberaní do vlastného stavu.

Neoddeliteľnou súčasťou robotníckych pozícií sú pozície na oddeleniach:

Útvar Procesné inžinierstvo - údržba strojov a robotických zariadení , údržba ostatných zariadení a majetku, kde požadujeme elektrotechnické vzdelanie (resp. Osvedčenie min. podľa § 21 vyhlášky o práci s elektrickými zariadeniami).

Výroba kovových paliet  -  typická strojárska výroba, tu obsadzujeme pozície zváračov (požiadavka zváračské oprávnenie  skupiny ZM-1) a práce pomocných pracovníkov (bez špeciálnych požiadaviek).

Útvar Dopravy -  zabezpečuje prepravu hotovej produkcie odberateľovi – je tu obmedzený počet pozícii „vodič nákladného kamiónu“ s požiadavkou na vodičské oprávnenie skupiny „E“ a ostatné náležitosti súvisiace s prácou vodiča z povolania.