Staňte sa súčasťou nášho pracovného tímu !

Ďakujeme za Váš záujem o zamestnanie v spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. ! Naším cieľom je byť pre Vás dlhodobým partnerom – zamestnávateľom, ktorý  vychádza z tradícií slovenskej kultúry, ale zároveň rešpektuje medzinárodné aspekty riadenia . Naša materská firma SUNGWOO HITECH Ltd. pochádza z Južnej Kórei. Patrí medzi najvýznamnejšie spoločnosti svojho druhu.

SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. v súčasnosti zamestnáva viac ako 600 kmeňových zamestnancov, z toho vyše 550 v robotníckych pozíciách a zvyšok sú zamestnanci na kancelárskych pozíciách.

Záujemcom ponúkame pracovné pozície a činnosti, ktoré sú náročné a zaväzujúce, ale zároveň prinášajú možnosť dosahovať v našich podmienkach nadštandardné zárobky. Nezanedbateľná je možnosť byť súčasťou výnimočného medzinárodného projektu v automobilovom priemysle, realizovaného práve v žilinskom regióne.