Staňte se součástí našeho pracovního týmu!

 

Aktuální volná pracovní místa najdete na této adrese:  http://chcinovoupraci.cz

Děkujeme za váš zájem o zaměstnání ve společnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. Naším cílem je být pro Vás dlouhodobým partnerem – zaměstnavatelem, jež vychází z tradic české kultury, ale zároveň respektuje mezinárodní aspekty řízení. Naše mateřská firma SUNGWOO HITECH Inc. pochází z Jižní Koreje a patří mezi nejvýznamnější společnosti svého druhu.

SUNGWOO HITECH s.r.o. v Ostravě nyní zaměstnává více než 1500 kmenových zaměstnanců, z toho přes 1400 v dělnických pozicích a téměř stovku zaměstnanců na pozicích kancelářských.

Zájemcům nabízíme pracovní činnosti, které jsou náročné a zavazující, ale zároveň přinášejí možnost dosahovat nadstandardních výdělků a být součástí výjimečného mezinárodního projektu realizovaného právě v ostravském regionu.

 

Dělnické profese

Jedná se o pracovní pozice na výrobní lince na úseku výroby (obsluha matkovacího stroje, robotických svařovacích zařízení), na úseku lisovny (obsluha lisů), na oddělení kontroly kvality, vše ve směnných provozech.

Nedílnou součástí dělnických pozic jsou oddělení podporující samotnou výrobu, tzn. oddělení Process Engineering (údržba robotických zařízení), Tooling development (lisovací nástroje) a Maitenance (údržba lisů), v neposlední řadě jsou to pak pracovníci kontrolující kvalitu našich výrobků. 

 

Administrativa

Všeobecnou náplní práce administrativního specialisty je práce na samostatných projektech, vytváření standardů pro procesy, popřípadě jejich revize.

Zaměstnanci administrativy komunikují napříč společností, ale i s externími dodavateli. Součástí je denní operativa a příprava reportů pro vedení společnosti. Na pozici administrativního specialisty můžete pracovat na personálním oddělení, oddělení financí či oddělení vnitřních záležitostí.

Techničtí specialisté také pracují na samostatných projektech, které jsou především zaměřené na zlepšování technických parametrů linek, navrhují technologická zlepšení pro výrobu a řeší každodenní problémy na výrobních linkách.

Jejich práce ale zároveň zahrnuje komunikaci s dodavateli a přípravu reportů. Jako technický specialista můžete pracovat na úsecích výroby, lisovny, kontroly kvality, nebo na úseku process engineering či tooling development.