Výrobní technologie

Námi používané výrobní technologie lze v podstatě rozdělit do 2 skupin. A to technologii lisování za studena a technologii svařování.

 

Technologie "Lisování za studena"

První částí samotného výrobního procesu je prostříhání materiálu z dodaného svitku. Materiál ze svitku je nastříhán do stejného tvaru tak, aby mohl být zpracován v lisovacích linkách. Tato činnost se provádí na postupových lisech označených jako BLANK.

Takto nastříhaný materiál je přesunut k samotnému lisování. K lisování využíváme tandemové lisy až do uzavírací síly 1500t a transferové lisy až do uzavírací síly 3500 t.

Tandemovými lisy nazýváme lisy, které jsou řazeny za sebou ve skupině 4 lisů, které vykonávají jednotlivé lisovací operace, kterými jsou tažení, prorážení, stříhání a děrování. Materiál mezi jednotlivými operacemi je přesouván pomocí robotů.

Transferovými lisy nazýváme lisy, které nejsou vzájemně odděleny a posun materiálu probíhá pomocí posouvacích stolů. Toto řešení dovoluje zvýšení produktivity výroby díky využití času při otvírání forem zároveň i k přesunu materiálu.

 

 

 

 

 

Technologie "Svařování"

Technologie svařování, které jsou využívány v Sungwoo Hitech s.r.o. lze rozdělit na následující druhy.

 

Výstupkové svařování

Jedná se o druh odporového svařování, které se využívá pro navaření šroubů a matic na základní materiál. Matice/šroub je umístěna do místa svařování, zatlačena do základního materiálu a průchodem elektrického proudu je vytvořen pevný spoj.

 

Bodové odporové svařování

Tímto typem svařování jsou spojovány jednotlivé plechy na specifikovaných místech. Fyzikálně se opět jedná o průchod proudu místem svaření za současného použití tlaku. Díky velké rychlosti umožňuje tato technologie vysokou produktivitu výroby.

 

Svařování v ochranné atmosféře CO2

Tímto typem svařování jsou zhotovovány pevnostní svary. Jedná se o druh obloukového svařování, kdy svařovací drát je automaticky podáván podavačem. Prostřednictvím přívodu elektřiny mezi drátem a materiálem vzniká elektrický oblouk, který taví materiál. Pro vysokou kvalitu svaru je pomocí trysky přiváděn ochranný plyn CO2.