Zamestnancom ponúkame


Spoločnosť SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o. ponúka zázemie medzinárodnej spoločnosti, v ktorej sú pracovné podmienky zamestnancov a primeraná odmena za vykonanú prácu prioritou.
Sme si vedomí, že len spokojní zamestnanci môžu vytvárať kvalitné výrobky a plne uspokojovať potreby našich náročných odberateľov.

Okrem základnej mzdy sú u nás poskytované aj ďalšie finančné a zamestnanecké benefity:


Výška základnej mzdy sa odvíja od :

•    konkrétnej pracovnej pozície,
•    dĺžky praxe,
•    profesijných znalostí a skúseností,
•    jazykovej vybavenosti.


K ostatným zamestnaneckým benefitom patria:

•    mesačný výkonnostný bonus,
•    letný a zimný bonus,
•    príspevok na dôchodkové pripoistenie (III. pilier),
•    vzdelávanie pre udržanie a zvyšovanie kvalifikácie,
•    odmeny najlepším pracovníkom(finančné, vecné),
•    vzdelávacie cesty a exkurzie do Južnej Kórei.