Zelená firma

Současná celosvětová snaha o ochranu životního prostředí, ve všech jeho oblastech, se dotýká života každého z nás.  K této problematice proto v SUNGWOO HITECH s.r.o. přistupujeme velice zodpovědně a snažíme se optimalizovat výrobní procesy a způsoby využívání výrobních zdrojů tak, abychom zamezili jejich negativnímu dopadu na životní prostředí.

Nicméně k dosažení tohoto cíle je zapotřebí mnohem více než jen kvalitní materiální zajištění. Je k tomu zapotřebí komplexní přístup všech zaměstnanců společnosti. My v SUNGWOO HITECH s.r.o. se snažíme právě k takovému přístupu sebe samé i naše ostatní zaměstnance vést. Proto klademe obrovský důraz zejména na uvědomění si vlastní odpovědnosti za naše chování ve vztahu k životnímu prostředí i na výchovu k ohleduplnosti ke svému okolí.

Naší strategií není pouze zastávat roli uznávaného obchodního a prestižního partnera, ale současně také roli zodpovědného a bezproblémového, ekologicky smýšlejícího, souseda občanů Ostravska. Budeme-li se zasazovat o zlepšení životního prostředí v našem městě a kraji, přispějeme tak svým dílem ke zlepšení životních podmínek i v měřítku globálním.

Velice dobře si uvědomujeme, že jsme všichni občané jedné planety - planety Země!