Výrobní program

Hlavními produkty vyráběnými firmou SUNGWOO HITECH s.r.o. jsou vnitřní ocelové součásti pro osobní automobily. Jednotlivé díly jsou od nás dopravovány přímo k finálnímu výrobci automobilů, kde se z našich výrobků svaří hotový skelet (nosná konstrukce) automobilu.

Jsme schopni vyrobit díly vnitřní nosné konstrukce prakticky pro všechny známé výrobce osobních automobilů všech tříd. V současné době vyrábíme díly pro auta nižší střední třídy, sportovně užitková vozidla SUV a malé rodinné vozy MPV.

Vyrábíme díly podlah

Přední, zadní, centrální podlaha, přední nosník

Vyrábíme boční díly karoserie

Vnitřní a vnější výztuhy, zadní podběh

Vyrábíme díly střechy karoserie

Kapotová přepážka, držák kapoty, přední a zadní část střechy

Technologie "Lisování za studena"

První částí samotného výrobního procesu je prostříhání materiálu z dodaného svitku. Materiál ze svitku je nastříhán do stejného tvaru tak, aby mohl být zpracován v lisovacích linkách. Tato činnost se provádí na postupových lisech označených jako BLANK.

Takto nastříhaný materiál je přesunut k samotnému lisování. K lisování využíváme tandemové lisy až do uzavírací síly 1500t a transferové lisy až do uzavírací síly 3500 t.

Tandemovými lisy nazýváme lisy, které jsou řazeny za sebou ve skupině 4 lisů, které vykonávají jednotlivé lisovací operace, kterými jsou tažení, prorážení, stříhání a děrování. Materiál mezi jednotlivými operacemi je přesouván pomocí robotů.

Transferovými lisy nazýváme lisy, které nejsou vzájemně odděleny a posun materiálu probíhá pomocí posouvacích stolů. Toto řešení dovoluje zvýšení produktivity výroby díky využití času při otvírání forem zároveň i k přesunu materiálu.

Technologie "Svařování"

Výstupkové svařování - jedná se o druh odporového svařování, které se využívá pro navaření šroubů a matic na základní materiál. Matice/šroub je umístěna do místa svařování, zatlačena do základního materiálu a průchodem elektrického proudu je vytvořen pevný spoj.

Bodové odporové svařování - tímto typem svařování jsou spojovány jednotlivé plechy na specifikovaných místech. Fyzikálně se opět jedná o průchod proudu místem svaření za současného použití tlaku. Díky velké rychlosti umožňuje tato technologie vysokou produktivitu výroby.

Svařování v ochranné atmosféře CO2 - tímto typem svařování jsou zhotovovány pevnostní svary. Jedná se o druh obloukového svařování, kdy svařovací drát je automaticky podáván podavačem. Prostřednictvím přívodu elektřiny mezi drátem a materiálem vzniká elektrický oblouk, který taví materiál. Pro vysokou kvalitu svaru je pomocí trysky přiváděn ochranný plyn CO2.

Kontakt
Závod Ostrava - sídlo společnosti
SUNGWOO HITECH s.r.o.
Na Rovince 895
720 00 Ostrava – Hrabová
Česká republika
IČ 26869918
DIČ CZ26869918

Whistleblowing

Copyright © 2022 All Rights Reserved.