História závodu v Žiline

  • 2006 (Marec) Založenie spoločnosti SUNGWOO HITECH Slovakia s.r.o.
  • 2006 (Marec - December) Stavebné úpravy povodného areálu
  • 2006 (September) Začiatok plnej produkcie
  • 2008 (Máj) Vybudovanie vlastnej nákladnej autodopravy
  • 2012 (September) Ukončená výstavba novej výrobnej haly a administratívnej budovy
  • 2013 (Január) Nábeh plnej výroby v novej výrobnej hale

Spoločnosť SUNGWOO HITECH Slovakia s..r.o. bola povodne založená ako logistické centrum pre koordináciu dodávok z ostravské spoločnosti SUNGWOO HITECH s.r.o. do KMS v Tepličke nad Váhom pri Žilině. Logistické činnosti v prvom roku posobenia tvorili viac ako 80% výkonov. Postupne - s nárastom výroby v KMS, ako aj Hyundai - bola veľká časť výroby presúvaná do Žiliny. Po dobudování nových kapacít predstavuje výroba viac ako 70% objemu naších výkonov. Spoločnosť se stala výrazne výrobnou.

Kontakt

Závod Ostrava - sídlo společnosti
SUNGWOO HITECH s.r.o.
Na Rovince 895
720 00 Ostrava – Hrabová
Česká republika

IČ 26869918
DIČ CZ26869918

Certifikáty

Politika ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - CS / EN .

Certifikát IATF 16949:2016

Certifikát ISO 45001:2018 CS

Certifikát ISO 14001:2015 CS

Supplier social responsibility guideline

Copyright © 2022 All Rights Reserved.